Bent u ook verantwoordelijke voor bedrijfsmatige verpakkingen?

Antwoord op de volgende vragen om te weten of u verpakkingsverantwoordelijke bent:

 • Hebt u in uw boekhouding aankoopfacturen van bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal?
 • Laat u producten inpakken door bijvoorbeeld een onderaannemer?
 • Hebt u in uw boekhouding facturen van buitenlandse leveranciers (producten, grondstoffen, onderdelen, enz.)?
 • Ontpakt u producten (die niet uw eigendom zijn) voor een opdrachtgever en zijn deze producten afkomstig uit het buitenland OF is uw opdrachtgever gevestigd in het buitenland?

Wanneer u alle vragen met nee hebt beantwoord, dan bent u geen verpakkingsverantwoordelijke. U hebt dan recht op alle premies van VAL-I-PAC voor het sorteren van uw verpakkingsafval. Het onderstaande schema is in uw geval van geen belang. Ga verder naar stap 3.

Wanneer u een of meerdere vragen met ja hebt beantwoord, dan bent u wel verpakkingsverantwoordelijke. Volg onderstaande stappen en ontdek of u recht hebt op een VAL-I-PAC premie:

Bent u lid van
VAL-I-PAC?

JA
U hebt recht op alle premies van VAL-I-PAC voor het sorteren van uw bedrijfsmatig verpakkingsafval.
NEE
Doet u aangifte van uw bedrijfsmatige verpakkingen bij de IVC?
JA
De recyclagepremie kan enkel toegekend worden voor gesorteerd verpakkingsafval waarvoor u geen verpakkingsverantvoordelijke C bent. Neem bij twijfel contact op met VAL-I-PAC.
NEE
U doet geen aangifte van uw bedrijfsmatige verpakkingen?
JA
U moet zich dringend in orde stellen met de wettelijke verplichtingen inzake bedrijfsmatig verpakkingsafval. Door lid te worden van
VAL-I-PAC, krijgt u automatisch recht op alle premies voor het sorteren van uw verpakkingsafval.

Vragen? Bel het nummer 02 456 83 10

 

De 5 stappen:

 1. Neem contact op met een afvalophaler om uw afval correct te sorteren.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 1

  Neem contact op met een afvalophaler ('operator') die erkend is door VAL-I-PAC. Hij is perfect op de hoogte van ons systeem en kan u helpen bij het correct sorteren van uw bedrijfsmatig verpakkingsafval opdat u in aanmerking kunt komen voor een premie.
 2. Controleer of u aan alle voorwaarden voldoet.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 2

  Controleer of u aan alle voorwaarden voldoet.

  • Het moet gaan om bedrijfsmatig verpakkingsafval,
  • dat door u wordt ontpakt op Belgisch grondgebied,
  • dat selectief wordt ingezameld,
  • en effectief gerecycleerd wordt door een operator die erkend is door VAL-I-PAC.

  Moet u lid zijn van VAL-I-PAC om een premie te krijgen?
  Nee, om enkel als ontpakker en dus geen verpakkingsverantwoordelijke een premie op te strijken, moet u geen lid zijn van VAL-I-PAC. Als u inspanningen levert op het vlak van afvalsortering en u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ondersteunt VAL-I-PAC u heel graag met een premie.

  In bepaalde gevallen bent u voor uw verpakkingsafval ook verpakkingsverantwoordelijke en dan dient u ook in regel te zijn met de wetgeving op het vlak van bedrijfsmatige verpakkingen. De IVC heeft VAL-I-PAC opgelegd geen premies meer te verstrekken aan bedrijfsmatige ontpakkers daar deze niet kunnen bewijzen dat ze als verpakkingsverantwoordelijken de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord naleven. Deze bedrijven kunnen dus niet genieten van de premies van VAL-I-PAC.
  Als u niet zeker bent van het statuut van uw onderneming, raadpleeg dan de beslissingsboom en zoek uit of uw bedrijf in aanmerking komt voor premies. Vragen? Bel onze helpdesk op het nummer 02 456 83 11.

  * Ontdek hier de risico's die u loopt wanneer u niet in orde bent met de verpakkingswetgeving.

 3. U ontvangt een certificaat van VAL-I-PAC
  Meer weten - Sluiten

  STAP 3:

  U ontvangt een certificaat van VAL-I-PAC 
  Uw operator overhandigt u een certificaat. Dit certificaat geeft u recht op een VAL-I-PAC premie. De premies voor wat u sorteert in 2011 zullen worden uitbetaald in 2012.
 4. Controleer de gegevens en stuur het certificaat terug.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 4:

  Wat doet u met dit certificaat?

  • Vul op het certificaat de naam van uw bedrijf, uw BTW-nummer, uw bankrekeningnummer en uw handtekening in.
  • Stuur het origineel zo snel mogelijk terug naar VAL-I-PAC (het certificaat blijft gedurende 6 maanden na uitgavedatum geldig).

  Belangrijk:

  • De premies worden u toegekend als beloning voor het correct sorteren van uw bedrijfsmatig verpakkingsafval.
  • Het feit dat u deze premie ontvangt, betekent niet dat u in regel bent met uw eventuele wettelijke verplichtingen als u tegelijkertijd ook verpakkingsverantwoordelijke bent.
 5. De premie zal u worden gestort door VAL-I-PAC.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 5:

  VAL-I-PAC stort uw premie
  Binnen de 60 dagen na ontvangst van het originele certificaat, stort VAL-I-PAC uw premie op het door u ingevulde bankrekeningnummer.

  Specifieke informatie voor uw boekhouding

  • De VAL-I-PAC premies zijn subsidies vrij van BTW. U hoeft dus geen factuur te sturen.
  • Boek de premies op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten).
  • Als u een bewijsstuk nodig hebt voor uw boekhouding, neem dan een kopie van het certificaat vooraleer u het verstuurt.
  • VAL-I-PAC maakt op het einde van het jaar een fiscaal attest op voor premies hoger dan € 125 en draagt deze over aan het Ministerie van Financiën.

  Goed om te weten

  • In selectieve containers moet een minimum aan bedrijfsmatig verpakkingsafval zitten: minstens 70% in rolcontainers en minstens 90% in afzetcontainers.
  • In selectieve containers mogen in geen geval stoffen zitten die de recyclage kunnen verhinderen (zoals organisch materiaal, vervuild of gevaarlijk afval…).
  • Het recyclageforfait voor kunststof en hout is cumuleerbaar met het containerforfait.
  • Ook eigen containers die door een erkend VAL-I-PAC operator worden leeggemaakt, komen in aanmerking.