Een premie ontvangen in 5 stappen

 1. Neem contact op met een afvalophaler om uw afval correct te sorteren.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 1

  Neem contact op met een afvalophaler ('operator') die erkend is door VAL-I-PAC. Hij is perfect op de hoogte van het systeem en kan u helpen bij het correct sorteren van uw bedrijfsmatig verpakkingsafval. Zo kunt u in aanmerking komen voor een premie.

   

  Terug naar de vijf stappen

 2. Controleer of u aan alle voorwaarden voldoet.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 2

  Controleer of u aan alle voorwaarden voldoet :
  • Het moet gaan om bedrijfsmatig verpakkingsafval,
  • dat door u wordt ontpakt op Belgisch grondgebied,
  • dat selectief wordt ingezameld,
  • en effectief gerecycleerd wordt door een erkend operator van VAL-I-PAC.

  • Moet u lid zijn van VAL-I-PAC om een premie te krijgen?
  Nee, om enkel als ontpakker en dus geen verpakkingsverantwoodelijke een premie te genieten, hoeft u geen lid te zijn van VAL-I-PAC. Als u inspanningen levert op het vlak van afvalsortering en u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ondersteunt VAL-I-PAC u heel graag met een premie.

  • In bepaalde gevallen bent u voor uw verpakkingsafval ook verpakkingsverantwoordelijke en dan dient u ook in regel te zijn met de wetgeving op het vlak van bedrijfsmatige verpakkingen. De IVC heeft VAL-I-PAC opgelegd geen premies meer te verstrekken aan bedrijfsmatige ontpakkers wanneer ze niet kunnen bewijzen dat ze als verpakkingsverantwoordelijken de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord naleven.

  Deze bedrijven kunnen dus geen premie van VAL-I-PAC genieten.


  Bent u niet zeker van het statuut van uw onderneming? Raadpleeg dan de beslissingsboom en ontdek of uw bedrijf in aanmerking komt voor premies.

  Vragen? Bel onze helpdesk op het nummer 02 456 83 10.

  • Ontdek hier de risico's die u loopt wanneer u niet in orde bent met de verpakkingswetgeving.

  Terug naar de vijf stappen

 3. U ontvangt een certificaat van VAL-I-PAC
  Meer weten - Sluiten

  STAP 3:  U ontvangt een certificaat van VAL-I-PAC 

  Dit certificaat geeft u recht op een premie van VAL-I-PAC.
  De premies voor wat u sorteerde in 2009, zullen worden uitbetaald in 2010.

   

  Terug naar de vijf stappen

 4. Controleer de gegevens en stuur het certificaat terug.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 4:

  Wat doet u met dit certificaat?

  • Vul op het certificaat de naam van uw bedrijf, uw ondernemingsnummer, uw bankrekeningnummer en uw handtekening in.
  • Beantwoord ook de vragen in het luik over industriële verpakkingen.
  • Stuur het origineel zo snel mogelijk terug naar VAL-I-PAC (het certificaat blijft geldig gedurende 6 maanden na uitgiftedatum).

  Belangrijk:

  • De premies worden u toegekend als beloning voor het correct sorteren van uw bedrijfsmatig verpakkingsafval.
  • Het feit dat u deze premie ontvangt, betekent niet dat u in regel bent met uw eventuele wettelijke verplichtingen als u tegelijkertijd ook verpakkingsverantwoordelijke bent.

  Terug naar de vijf stappen

 5. De premie wordt gestort door VAL-I-PAC.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 5:

  VAL-I-PAC stort uw premie
  Binnen de 60 dagen na ontvangst van het originele certificaat, stort VAL-I-PAC uw premie op het door u ingevulde bankrekeningnummer.

  Specifieke informatie voor uw boekhouding

  • De VAL-I-PAC-premies zijn subsidies vrij van BTW. U hoeft dus geen factuur te sturen.
  • Boek de premies op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten).
  • Als u een bewijsstuk nodig hebt voor uw boekhouding, neem dan een kopie van het certificaat vooraleer u het verstuurt.
  • VAL-I-PAC maakt op het einde van het jaar een fiscaal attest op voor premies hoger dan € 125 en draagt deze over aan het Ministerie van Financiën.

  Goed om te weten

  • In selectieve containers moet een minimum aan bedrijfsmatig verpakkingsafval zitten: minstens 70 % in rolcontainers en minstens 90 % in afzetcontainers.
  • In selectieve containers mogen in geen geval stoffen zitten die de recyclage kunnen verhinderen (zoals organisch materiaal, vervuild of gevaarlijk afval…).
  • Het recyclageforfait voor kunststof en hout is cumuleerbaar met het containerforfait.
  • Ook eigen containers die door een erkend VAL-I-PAC-operator worden leeggemaakt, komen in aanmerking.

  Terug naar de vijf stappen

 

 Een premie van VAL-I-PAC ontvangen is kinderspel:

 • Uw bedrijf is verlost van alle administratieve rompslomp. Uw operator en VAL-I-PAC regelen alles.
 • U dient enkel uw bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren.