Een premie ontvangen in 5 stappen

 1. Neem contact op met een afvalbeheerder om uw afval correct te sorteren.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 1

  Neem contact op met een afvalbeheerder ('operator') die erkend is door VAL-I-PAC. Hij is perfect op de hoogte van het systeem en kan u helpen bij het correct sorteren van uw bedrijfsmatig verpakkingsafval. Zo kunt u in aanmerking komen voor een premie.

   

  Terug naar de vijf stappen

 2. Controleer of u aan alle voorwaarden voldoet.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 2

  Controleer of u aan alle voorwaarden voldoet :
  • Het moet gaan om bedrijfsmatig verpakkingsafval,
  • dat door u wordt ontpakt op Belgisch grondgebied,
  • dat selectief wordt ingezameld,
  • en effectief gerecycleerd wordt door een aangesloten operator van VAL-I-PAC.

  • Moet u lid zijn van VAL-I-PAC om een premie te krijgen?
  Nee, om enkel als ontpakker en dus geen verpakkingsverantwoodelijke een premie te genieten, hoeft u geen lid te zijn van VAL-I-PAC. Als u inspanningen levert op het vlak van afvalsortering en u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ondersteunt VAL-I-PAC u heel graag met een premie.

  • In bepaalde gevallen bent u voor uw verpakkingsafval ook verpakkingsverantwoordelijke en dan dient u ook in regel te zijn met de wetgeving op het vlak van bedrijfsmatige verpakkingen. De IVC heeft VAL-I-PAC opgelegd geen premies meer te verstrekken aan bedrijfsmatige ontpakkers wanneer ze niet kunnen bewijzen dat ze als verpakkingsverantwoordelijken de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord naleven.

  Deze bedrijven kunnen dus geen premie van VAL-I-PAC genieten.


  Bent u niet zeker van het statuut van uw onderneming? Raadpleeg dan de beslissingsboom en ontdek of uw bedrijf in aanmerking komt voor premies.

  Vragen? Bel onze helpdesk op het nummer 02 456 83 10.

  • Ontdek hier de risico's die u loopt wanneer u niet in orde bent met de verpakkingswetgeving.

  Terug naar de vijf stappen

 3. U ontvangt van uw afvalbeheerder een brief met uw identificatiecode.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 3:  U ontvangt een brief met uw identificatiecode van uw afvalophaler 

  Met deze code kan u inloggen op het nieuwe platform myCertificate waar u uw premie kan aanvragen. De premies voor wat u sorteerde in 2017, zullen worden uitbetaald in 2018.

   

  Terug naar de vijf stappen

 4. Op myCertificate heeft u toegang tot uw persoonlijke zone en wordt u stap voor stap begeleid in functie van de activiteiten van uw onderneming.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 4:

  In deze zone :


  • Kan u uw gegevens goedkeuren of vervolledigen, en desgevallend het bedrag zien van de premie waarop u recht heeft.
  • Bent u klant bij VAL-I-PAC, dan zullen uw gegevens grotendeels vooraf ingevuld zijn.
  • Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u onmiddellijk bevestiging van de detailgegevens van uw premie, die vervolgens gestort zal worden op het bankrekeningnummer dat u heeft doorgegeven.
  • Beantwoordt u niet aan de voorwaarden, dan krijgt u de reden te zien waarom de uitbetaling van uw premie mogelijk is uitgesteld.

  Terug naar de vijf stappen

 5. De premie wordt gestort door VAL-I-PAC.
  Meer weten - Sluiten

  STAP 5:

  VAL-I-PAC stort uw premie
  Vervolgens stort VAL-I-PAC uw premie op het bankrekeningnummer dat u online heeft ingegeven.

  Specifieke informatie voor uw boekhouding

  • De VAL-I-PAC-premies zijn subsidies vrij van BTW. U hoeft dus geen factuur te sturen.
  • Boek de premies op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten).
  • In uw persoonlijke zone kan u ook een bewijsstuk afdrukken voor uw boekhouding.
  • VAL-I-PAC maakt op het einde van het jaar een fiscaal attest op voor premies hoger dan € 125 en draagt deze over aan het Ministerie van Financiën.

  Goed om te weten

  • In selectieve containers moet een minimum aan bedrijfsmatig verpakkingsafval zitten: minstens 70 % in rolcontainers en minstens 90 % in afzetcontainers.
  • In selectieve containers mogen in geen geval stoffen zitten die de recyclage kunnen verhinderen (zoals organisch materiaal, vervuild of gevaarlijk afval…).
  • Het recyclageforfait voor kunststof en hout is cumuleerbaar met het containerforfait.
  • Ook eigen containers die door een aangesloten VAL-I-PAC-operator worden leeggemaakt, komen in aanmerking.

  Terug naar de vijf stappen

 

 Een premie van VAL-I-PAC ontvangen is kinderspel:

 • Uw bedrijf is verlost van alle administratieve rompslomp. Uw operator en VAL-I-PAC regelen alles.
 • U dient enkel uw bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren.