Toekenningsvoorwaarden

Er wordt een premie toegekend voor bedrijfsmatige verpakkingen:

  • die verpakkingsafval geworden zijn op Belgisch grondgebied,
  • die selectief worden gesorteerd en ingezameld,
  • die worden ingezameld en daadwerkelijk gerecycleerd door een aangesloten operator van
    VAL-I-PAC.

 

De premies (forfaits) die VAL-I-PAC toekent, stimuleren het sorteren in het algemeen en die van bepaalde materialen in het bijzonder, zoals hout en kunststof.

  • Wat is het bedrag van de premies die VAL-I-PAC stort aan ondernemingen die hun verpakkingsafval sorteren?  
  • Hoe tewerk gaan om een VAL-I-PAC-premie te ontvangen voor het sorteren van uw bedrijfsmatig verpakkingsafval?
  • U hebt een certificaat van uw afvalophaler en u wilt meer informatie?
  • U wenst contact op te nemen met een van de aangesloten operatoren van VAL-I-PAC voor de inzameling van uw bedrijfsmatig verpakkingsafval?

 

OPGELET
In bepaalde gevallen bent u voor uw verpakkingsafval ook verpakkingsverantwoordelijk en dan dient u ook in regel te zijn met de wetgeving op het vlak van bedrijfsmatige verpakkingen.
De IVC heeft VAL-I-PAC opgelegd geen premies meer toe te kennen aan bedrijfsmatige ontpakkers wanneer ze niet kunnen bewijzen dat ze als verpakkingsverantwoordelijken de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord naleven.
Deze bedrijven kunnen dus geen premie van  VAL-I-PAC genieten.