Waarom betaalt VAL-I-PAC premies?

Onze opdracht bestaat erin de overheid de bewijzen te leveren dat bedrijfsmatige verpakkingen die door onze leden (de verpakkingsverantwoordelijken) in België op de markt zijn gebracht, worden gerecycleerd en gevaloriseerd zodra ze afval zijn geworden.

Verpakkingsafval zal efficiënter worden gerecycleerd als het al bij de bron gesorteerd is. Het is daarom dat VAL-I-PAC financiële ondersteuning biedt voor bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren.