Waarom betaalt VAL-I-PAC premies?

Onze opdracht bestaat erin de overheid de bewijzen te leveren dat de bedrijfsmatige verpakkingen die onze leden (de verpakkingsverantwoordelijken) op de Belgische markt gebracht hebben, gerecycleerd en gevaloriseerd worden zodra ze afval zijn.

Verpakkingsafval wordt efficiënter gerecycleerd als het al bij de bron gesorteerd is. Daarom biedt VAL-I-PAC financiële ondersteuning voor bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren.