Controle van de aangifte


Vanaf 2014 (aangifte referentiejaar 2013) dienen enkel deelnemers die een jaarlijkse bijdrage betalen van meer dan 5.000 € om de 4 jaar en volgens een vastgelegde procedure de gegevens in hun aangifte te laten reviseren door een bedrijfsrevisor. Deelnemers die een lagere bijdrage betalen, zijn hiervan vrijgesteld.

Na ontvangst van de aangifte, neemt VAL-I-PAC zelf contact op met de bedrijven die hun aangifte moeten laten certifiëren. Er zal een tijdspanne vastgelegd worden waarin de revisie moet gebeuren. De kosten hiervoor zijn ten laste van het aangesloten bedrijf.


Interne auditoren VAL-I-PAC

VAL-I-PAC stelt ook eigen auditoren ter beschikking van bedrijven. Zij onderzoeken het systeem dat de deelnemer op punt stelde voor de inventarisatie van zijn bedrijfsmatige verpakkingen. Na het bezoek van de VAL-I-PAC-auditor wordt een rapport opgesteld dat wordt doorgestuurd naar het bedrijf met nadruk op de punten die in het systeem moeten worden aangepast.