De aangifte

Zoals vastgelegd in uw toetredingsovereenkomst, vragen we u om ons uw aangifte 2017 uiterlijk op 28 februari 2018 over te maken.

Deze aangifte heeft betrekking op de bedrijfsverpakkingen waarvoor u vorig jaar verantwoordelijk was.

U kan dit op 3 manieren doen: