Speciale gevallen

VAL-I-PAC tracht het al haar leden zo eenvoudig mogelijk te maken, dit zowel voor grote ondernemeningen die deel uitmaken van een groep als voor kleinere structuren.
Daarom biedt VAL-I-PAC soepele en aangepaste aangifteprocedures aan. Voor verdere info over deze speciale gevallen, verwijzen we u graag naar volgende hoofdstukken :