Vereenvoudigde aangifte

Brengt uw bedrijf minder dan 10 ton bedrijfsmatig verpakkingsafval op de markt?
Dan biedt VAL-I-PAC u een vereenvoudigd aangiftesysteem dat gebaseerd is op de evolutie van het omzetcijfer van uw bedrijf.


Hoe gaat u te werk voor deze vereenvoudigde aangifte?

  • Indien u (begin 2018) uw aangifte indient met betrekking tot het jaar 2017 en het tonnage aan bedrijfsmatige verpakkingen op uw aangifte < 10 ton bedraagt, dan kan u gebruik maken van de vereenvoudigde aangifte. Deze aangifte is gebaseerd op de evolutie van uw omzetcijfer van het ene jaar op het andere.

  • Deze aangifte zal als basis dienen voor de berekening van de aangiftes voor de komende
    4 jaar: gedurende deze periode zal VAL-I-PAC u vragen om jaarlijks uw omzetcijfer mee te delen. Het volstaat de vereenvoudigde aangifte (PDF, 33 Kb) in te vullen en jaarlijks vóór 28 februari terug te sturen naar VAL-I-PAC.

  • Op basis van de evolutie van uw omzetcijfer, berekent VAL-I-PAC vervolgens uw jaarlijkse bijdrage.

  • Het systeem blijft 4 jaar van toepassing, zelfs als uw tonnage de 10 ton overschrijdt (tenzij het tonnage meer dan 20 ton bedraagt). De klant die van dit systeem gebruik maakt, dient VAL-I-PAC van elke belangrijke wijziging op de hoogte te brengen (wijziging van verpakking, overname van bedrijf, …) die invloed heeft op het tonnage aan bedrijfsmatige verpakkingen waarvoor hij verantwoordelijk is.

  • Het vijfde jaar maakt u opnieuw uw gebruikelijke gedetailleerde aangifte op.

Indien u in aanmerking komt voor dit systeem, zal VAL-I-PAC u hierover informeren op het ogenblik dat de jaarlijkse aangifteformulieren verstuurd worden, tenzij u ons alvast heeft laten weten dat u dit systeem niet wenst te gebruiken.

Bent u recent aangesloten? Dan zal uw eerste aangifte bepalen of u in aanmerking komt.