Wat zal u dat kosten?

Een transparante berekeningswijze

Aan de hand van onderstaande tabel kunt u de financiële bijdrage berekenen die overeenstemt met een typisch aangiftejaar in functie van:

 • het type materiaal waarvoor u verantwoordelijk bent (bv. kunststof)
 • de kenmerken (recycleerbaar of niet)
 • het volume van dit materiaal (aantal ton)

 

Verpakkingsmateriaal Tarief 2017
per ton
Type A
Ton
Type B
Ton
Type C
Ton
Prijs €
           
  Recycleerbaar karton € 14,50
  Recycleerbaar metaal € 14,50
  Recycleerbaar hout € 14,50
  Recycleerbaar glas € 14,50
  Recycleerbare natuurvezels € 14,50
  Recycleerbare kunststof € 39,50
  Recycleerbare kunststof voor bouwsector € 49,50
  Andere recycleerbare materialen € 14,50
  Niet-recycleerbare verpakkingen
(incl. niet-recycl. kunststof)
€ 53,00
 
  Forfaitaire bijdrage voor retroactiviteit (50€ x 5) * 250
  Totaal (jaarlijks) :    Enkele zeer belangrijke opmerkingen

 • Retroactieve toetreding
  Het VAL-I-PAC-systeem richt zich tot bedrijven die zich in orde wensen te stellen met hun terugname-en informatieplicht.
  VAL-I-PAC is verplicht een retroactieve toetreding toe te passen voor de vijf kalenderjaren die voorafgaan aan het aansluitingsjaar.

  * Forfaitaire bijdrage van 50 € per jaar ongeacht de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen.
 • De minimale financieringsbijdrage bedraagt 50 € per jaar. Voor details over onze tarieven, Voor details over onze tarieven, klikt u hier: Financieringsbijdrage (PDF, 74 Kb)

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met onze commerciële afdeling:
Karel GEMMEKE - Business Development Director
karel.gemmeke@valipac.be - 02 456 83 23