De rol van de verschillende partijen

Om de rollen van de verschillende betrokken partijen beter te begrijpen, bekijken we de verschillende stromen die hen verbinden:

- De logistieke stroom
Meer info - Sluiten

- De informatiestroom
Meer info - Sluiten

- De financiële stroom
Meer info - Sluiten