Wat is uw statuut?

Sommige ontpakkers zijn ook verpakkingsverantwoordelijken en moeten dus in orde zijn met de wetgeving inzake bedrijfsmatige verpakkingen.

Als u twijfelt aan uw statuut, voer dan volgende test uit en
ontdek of u verpakkingsverantwoordelijke en/of ontpakker bent.

 

Hebt u in uw boekhouding aankoopfacturen van bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal of laat u producten inpakken door een onderaannemer? ja nee
Hebt u in uw boekhouding aankoopfacturen van producten afkomstig van buitenlandse bedrijven? ja nee
Ontpakt u producten (die niet uw eigendom zijn) voor een opdrachtgever en zijn deze producten afkomstig van het buitenland OF is uw opdrachtgever gevestigd in het buitenland? ja nee
Ontpakt u in uw bedrijf producten waardoor er op uw site verpakkingsafval achterblijft? ja nee
 
 

 

Klik op het kader dat oplicht voor verdere informatie.

Sinds 2007 heeft de IVC aan VAL-I-PAC opgelegd om GEEN PREMIES MEER toe te kennen aan bedrijfsmatige ontpakkers die niet kunnen bewijzen dat ze als verpakkingsverantwoordelijken de wettelijke bepalingen naleven. Deze bedrijven ontvangen dus niet langer de premies van VAL-I-PAC.