Onze diensten

Hoe werkt het systeem?

Wij verzamelen voor u de recyclage- en valorisatiebewijzen op een collectieve en globale manier :

  • Enerzijds via aangiften die onze leden, de verpakkingverantwoordelijken, ons overmaken. Deze hebben betrekking op het volume aan bedrijfsmatige verpakkingen die ze op de markt hebben gebracht via het leveren van verpakte producten aan hun klanten,
    de ontpakkers
    .
  • Anderzijds via gegevens die de operatoren (afvalbeheerders) ons bezorgen. Deze hebben betrekking op het bedrijfsmatig verpakkingsafval ingezameld bij hun klanten, gerecycleerd of gevaloriseerd.
  • Wij sturen deze gegevens vervolgens door naar de overheid: de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC).

De percentages die de wetgeving oplegt, worden makkelijker behaald dankzij het gemeenschappelijk gebruik van recyclageresultaten van een groot aantal ondernemingen. Anderzijds maakt het verpakkingsafval dat makkelijk wordt ingezameld en gerecycleerd het mogelijk om moeilijkere situaties te compenseren.