Het jaarverslag 2011 van VAL-I-PAC online

VAL-I-PAC heeft haar jaarverslag 2011 voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering.
We zetten de belangrijkste facts & figures van het afgelopen jaar voor u op een rij:

  • VAL-I-PAC kreeg een nieuwe erkenning voor de komende 5 jaar (2012-2016)
  • 7.789 klanten, samen verantwoordelijk voor 685.178 ton eenmalige verpakkingen
  • 81,2 % van de bedrijfsmatige verpakkingen van onze leden worden gerecycleerd
    (doelstelling 80 %)
  • 91,2 % totale nuttige toepassing behaald (doelstelling 85 %)
  • invoering “startforfait”: een nieuwe financiële incentive om de selectieve inzameling van papier/karton bij kmo’s te stimuleren

Meer weten? Klik hier om het volledige jaarverslag online te consulteren of downloaden.