2009 : een moeilijk jaar met een goed eindresultaat!

2009 was een moeilijk jaar voor alle bedrijven in de markt. Dat vertaalde zich in een daling van
het aangesloten tonnage, nl. van 663.000 ton naar 628.000 ton.

Er traden 153 nieuwe deelnemers toe, met een totaal tonnage van 7.800 ton.
VAL-I-PAC telt nu 7.940 deelnemers.

VAL-I-PAC behaalde over 2009 een recyclageresultaat van 79,6 % en een totale nuttige toepassingsscore van 87,7 %. VAL-I-PAC beantwoordt daarmee aan alle wettelijke doelstellingen!

Deze cijfers tonen vooruitgang op vlak van nuttige toepassing en een status-quo op vlak van recyclage. Na de daling van 2008 is dit beter dan verwacht.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de VAL-I-PAC-realisaties: