Waarom
betaalt
VAL-I-PAC
premies?
Onze opdracht bestaat erin
de overheid de bewijzen te
leveren dat de
bedrijfsmatige verpakkingen
die onze klanten op de
Belgische markt hebben
gebracht, gerecycleerd en
gevaloriseerd worden van
zodra ze afval zijn.
Hoe beter het
verpakkingsafval bij de bron
gesorteerd is, hoe
efficiënter de recyclage.
Daarom geeft VAL-I-PAC
financiële steun aan
bedrijven die inspanningen
leveren om hun
verpakkingsafval te
sorteren.
Door uw afval te sorteren,
draagt u bij tot een betere
recyclage van duurzame
stoffen. Essentieel voor het
milieu, maar ook financieel
interessant voor uw bedrijf!
1 3,4,5,6