1. Hoeveel bedraagt MIJN
premie?
Uw afvalophaler bepaalt het bedrag van de premie voor de
containers en/of het verpakkingsafval dat hij bij u heeft opgehaald.
Hij dient een aanvraag voor u in bij VAL-I-PAC en bezorgt u
vervolgens een certificaat. U kan dit als een soort “tegoedbon”
beschouwen.
Op dit document staat de samenstelling van het bedrag dat u zal
ontvangen. Er zijn 3 soorten premies:
1. Het “recyclageforfait”
voor het sorteren van bepaalde
materialen (kunststof of hout). Deze premie wordt berekend
per ton en is cumuleerbaar met het “containerforfait”.
• Kunststof ....................................................................... € 35 / ton
• Hout ................................................................................ € 10 / ton
2. Het “containerforfait”
varieert naar gelang het type
container(s) dat u gebruikt en de gebruiksduur ervan.
• Rolcontainers
* Grote rolcontainer, 1000 liter tot 8 m³ ....... € 100 / jaar
* Kleine rolcontainer, 660 tot 999 liter .......... € 60 / jaar
• Afzetcontainer > 8 m³ .............................................. € 110 / jaar
• Zak voor inzameling folie of EPS .......................... € 0,50 / zak
3. Het “startforfait”
is een vaste premie van € 100 voor
ondernemingen die voor het eerst een rolcontainer plaatsen
voor de selectieve inzameling van papier/karton
verpakkingsafval.
Meer info over de premies vindt u op
onder de
rubriek “premies”. Het certificaat heeft betrekking op het
verpakkingsafval dat in 2012 werd opgehaald.
1,2 4,5,6