3. Mijn premie werd niet
uitbetaald. Waarom?
U heeft een certificaat ontvangen. Dat betekent dat u het voorbije
jaar uw bedrijfsmatig verpakkingsafval correct heeft gesorteerd.
U bent dus “ontpakker”.
Bepaalde ontpakkers zijn echter ook “verpakkings-
verantwoordelijken”. Dit is ondermeer het geval wanneer uw
bedrijf producten verpakt of verpakte producten invoert die
vervolgens op de Belgische markt worden verkocht. Bent u
“verpakkingsverantwoordelijke”? Dan dient u voorafgaand in regel
te zijn met deze wetgeving.
Vink de vakjes onderaan rechts op het certificaat correct aan
zodat we uw statuut kunnen bepalen. Twijfelt u aan het statuut
van uw onderneming? Neem dan een kijkje op
en
doe de test “Is de wetgeving op u van toepassing?”.
1,2,3,4 6