Previous Page  2 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 6 Next Page
Page Background

2015 was voor VAL-I-PAC een jaar van groei zowel op vlak van

deelnemerstonnage, + 18.425 ton of + 2,6 %, als op vlak van recyclage,

+ 23.050 ton of + 3,8 %. Dit heeft geresulteerd in een totale recyclagescore

van 86,2 %, en 93,9 % nuttige toepassing.

VAL-I-PAC vertegenwoordigt vandaag 7.233 bedrijven met een totale

verantwoordelijkheid van 716.675 ton aan verpakkingen.

De aanhoudende inspanningen van VAL-I-PAC om meer bedrijven selectief te

doen inzamelen, hebben duidelijk hun effect niet gemist, want er ging 16.000

ton karton en 5.000 ton hout meer in recyclage dan in het voorgaande jaar.

Voor beide materialen bereikten we het plafond van 100 % op vlak van nuttige

toepassing. Voor karton behaalden we zelfs 100 % recyclage. Zowel voor de

totale recyclage als voor de nuttige toepassingsresultaten wordt er uiteraard

op 100 % afgetopt. *

De vooruitgang bij kunststof was beperkter, wat leidde tot 56,2 % recyclage,

t.o.v. een wettelijke doelstelling van 30 %. Bij het metaal overschreden we

* Het overschrijden van de 100 % is toe te schrijven aan de grotere dekking van de markt bij de operatoren, geschat op 93%, dan bij de verpakkingsverantwoordelijken,

waar het VAL-I-PAC tonnage 88 % van het potentieel vertegenwoordigt. Het tijdelijk “in reserve houden” van recyclagebewijzen totdat de dekking aan de zijde van de

verpakkingsverantwoordelijken op een zelfde niveau komt, wordt sinds 2012 stelselmatig afgebouwd, zoals voorzien in de huidige erkenning. Een deel van het effect van het

onevenwicht wordt uiteraard weer weggewerkt door het aftoppen op 100 %.

Johan Sneyers

Algemeen Directeur

Roger Van der Linden

Voorzitter

2 015 MANAGEMENT SUMMARY

weerom de 80 % recyclagegraad. Een uitbreiding van het aantal operatoren

en van onze bronnen zal dit resultaat in de nabije toekomst dichter bij het reële

recyclagecijfer brengen, dat vandaag geschat wordt op 99 %.

In 2015 werd verder geïnvesteerd in software om de declaraties van

de deelnemers nog vlotter te laten verlopen, en ook het “myCertificate”

programma kende nog optimalisaties. VAL-I-PAC heeft tevens de opportuniteit

gegrepen om onze kantoorruimtes aan een interessante prijs aan te schaffen,

wanneer het kantoorgebouw in delen te koop kwam.

De erkenning moet hernieuwd worden einde 2016, en gedurende 2015

werden de eerste interne besprekingen aangevat en werden testen voor

mogelijke nieuwe operationele projecten gestart.

Onze erkenningsaanvraag, en de verwachte aanpassingen in de Europese

wetgeving via het Pakket Circulaire Economie, zullen van 2016 een druk

overlegjaar maken. Wij zien een constructieve samenwerking tegemoet met

alle betrokken partijen, en in het bijzonder met onze Interregionale overheid.