Previous Page  3 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 6 Next Page
Page Background

E VOLUT I E RECYCL AGE & NUT T I GE

TOEPASS I NG PER MAT ER I A A L

De combinatie van de wettelijke verplichting tot sorteren gekoppeld aan

de VAL-I-PAC premies heeft voor een verdere stijging van de recyclage

gezorgd. Bij karton steeg het gerecycleerde tonnage van 398.000 ton tot

414.200 ton, en werd zo de 100 % recyclage bereikt.

De recyclage van hout in de spaanplaatsector bleef goed op peil, er

was een stijging van de recyclage met bijna 5.000 ton tot 125.900

ton. We stelden echter eveneens een aanzienlijke stijging vast van het

verpakkingshout dat als monostroom in verbranding ging, namelijk van

33.300 ton tot 44.200 ton. Dit als gevolg van een tijdelijk overaanbod

van afvalhout. Hierdoor werd eveneens voor hout op niveau van nuttige

toepassing de 100 % bereikt.

Het totaal van de afgetopte cijfers bedraagt 20.600 ton of 2,87 % t.o.v. de

aangifte van de deelnemers, dit ten gevolge van de zowat 5 % grotere

marktdekking bij de operationele cijfers ten opzichte van deze van de

verpakkingsverantwoordelijken.

De recyclage van kunststof kende ook een groei van 3,6 % in tonnage,

maar deze was slechts nauwelijks sterker dan de groei van de aangifte

die 3 % bedroeg. De energetische verwerking daalde zeer lichtjes met

27 ton, wat in een iets lager percentage resulteerde.

Nuttige toepassing

Recyclage

Karton

Totaal

Kunststof

Metaal

Hout

0 %

40 %

80 %

20 %

60 %

100 %

- RECYCLAGE EN NUTTIGE TOEPASSING PER MATERIAAL -

84,3

78,3

80,0

83,3

79,6

79,4

81,6

81,2

82,2

83,6

86,0

86,2

86,7

89,3

86,7

87,8

90,1

91,2

91,6

92,3

93,2

93,9

- EVOLUTIE VAN RECYCLAGE EN VALORISATIE -

Recyclage

Nuttige toepassing

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

80 %

90 %

100 %

70 %