Previous Page  4 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 6 Next Page
Page Background

Een analyse naar het aantal bedrijven waaraan onze premies toegekend

werden, toont een groei van 37 % tussen 2010 en 2014. In Vlaanderen,

waar een ruime sorteerverplichting van kracht werd in 2012, bedroeg de

groei zelfs 46 %.

We verwachten voor de komende jaren nu ook een sterkere stijging

in Wallonië en Brussel gezien de recente invoering van vergelijkbare

sorteerverplichtingen.

Het aantal foliezakken waarvoor een premie werd toegekend, groeide

sinds 2010 met 32 % tot meer dan 900.000 stuks. Bij analyse blijkt dat

vooral KMO’s hiervan gebruik maakten. We zien in de drie gewesten een

gelijkaardige groei.

STEEDS MEER SELECT IEVE

INZAMEL ING DANKZIJ ONZE PREMIES

In 2014 kende VAL-I-PAC premies toe aan 30.163 ontpakkers. In het totaal

ging het om 42.800 containers, waarvan 37.850 voor de inzameling van

karton. Het startforfait werd aan 10.420 bedrijven toegekend sinds 2012.

- FOLIEZAKKEN OVERAL ERG POPULAIR -

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

100

140

135

130

125

120

115

110

105

Evolutie aantal foliezakken (2010 = index 100)

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

2010

2014

Karton

Hout

Kunststof

Metaal

Aantal ontpakkers

- SELECTIEVE CONTAINERS MET VAL-I-PAC FORFAIT -