Previous Page  5 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 6 Next Page
Page Background

OP ZOEK NA AR N I EUWE STROMEN

VOOR KUNSTSTOFRECYCL AGE

De laatste jaren boekten Belgische ondernemingen een opmerkelijke

vooruitgang op vlak van recyclage van kunststofafval: 18 jaar geleden

werd slechts 28 % van de kunststofverpakkingen bij bedrijven

gerecycleerd, vandaag zitten we aan 56 %. Dit cijfer lijkt nu echter

enkele jaren te stagneren, terwijl de recyclage van andere materialen

zoals karton en hout nog toeneemt.

Bovenop de recyclagepremies voor kunststof (35€/ton in 2015),

lanceerde VAL-I-PAC reeds concrete initiatieven zoals het forfait voor de

inzameling van plastic folie, met in het bijzonder Clean Site System, het

project om de inzameling van folie in de bouwsector te stimuleren.

Vorig jaar werden nieuwe testprojecten opgestart om andere stromen in

recyclage te brengen, meer bepaald de harde plastics en spanbanden

op bouwwerven en de inzameling van EPS in geweven zakken.

Daarnaast ontving een 500-tal KMO’s “startpakketten” met 5 gratis

zakken om de inzameling van plastic folie via rolcontainers papier/karton

te stimuleren.

Blijken de resultaten positief, dan zullen deze acties in de komende jaren

op grotere schaal verdergezet worden.

Gerecycleerd tonnage

60.000

55.000

45.000

30.000

50.000

35.000

40.000

25.000

2002 2003

2015

2011

2007

2013

2009

2005

2014

2010

2006

2012

2008

2004

ton

- EVOLUTIE RECYCLAGE KUNSTSTOF -