Premies voor uw verpakkingsafval, interesse? - page 13

13
“Ik heb in 2013 een restaurant overgenomen.
Aanvankelijk lieten we het afval in eenzelfde container
afvoeren. Toen kreeg ik van mijn afvalbeheerder een
offerte voor het plaatsen van een container voor
papier/karton van 1.100 liter en voor 200 plastic
zakken van 400 liter. Het contract ging in op 1 februari
2014. Wat zal het bedrag van mijn premie zijn?”
U bent in 2014 gestart met de selectieve inzameling
van uw karton en heeft dus recht op een eenmalige
startpremie van 100 €. Dit komt bovenop de jaarlijkse
premie voor uw container voor papier/karton van
1.100 liter en voor de foliezakken.
Dit is het bedrag
van uw premie in detail:
1 container papier/karton 1.100 liter (80 € / jaar)
x 334/365 dagen = 73 €
200 zakken van 400 liter = 170 € (200 zakken aan
0,5 € + 200 zakken x 10 kg x 0,035 €/kg)
Startpremie = 100 €
Totaal bedrag:
343 €
“In 2013 heb ik 1.400 zakken gekocht voor de
inzameling van plastic folie. De volle zakken werden in
een afzetcontainer bewaard die 1x / maand door onze
ophaler wordt leeggemaakt. Waarom staat op mijn
certificaat van 2013 nergens het zakforfait vermeld?”
Omdat de plastic zakken ingezameld worden in een
afzetcontainer komt u niet in aanmerking voor het
zakforfait. Als u 1.400 zakken heeft gekocht en het
totaalgewicht van het plastic opgehaald in 2013
9.500 kg bedraagt,
dan ontvangt u een premie van:
1 afzetcontainer x 365 dagen = 110 € (*)
9.500 kg plastic aan 0,035 €/kg = 332,5 €
Totaal bedrag van uw premie:
442,5 €
(*) 110 € = premie voor afzetcontainers in 2013, wordt uitbetaald
in 2014. Voor afzetcontainers geplaatst in 2014, zal de premie
100 € bedragen.
CONCRETE VOORBEELDEN
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16
Powered by FlippingBook