Premies voor uw verpakkingsafval, interesse? - page 14

14
Voor de effectieve uitbetaling van een premie is één
factor bepalend: de status van uw onderneming op
het vlak van het beheer van uw verpakkingsafval.
WAAROVER GAAT HET?
Sinds ’98 hebben ondernemingen wettelijke
verplichtingen inzake afvalbeheer.
Men maakt een onderscheid tussen twee statussen:
de ontpakkers en de verpakkingsverantwoordelijken.
WAT IS MIJN STATUS?
Ontstaat er door de activiteit van uw onderneming
verpakkingsafval op uw site?
Dan is uw bedrijf
ontpakker.
Bepaalde ontpakkers zijn
tegelijk verpakkings-
verantwoordelijken.
Dit is ondermeer het geval indien
uw bedrijf producten verpakt, verpakte producten
invoert die in België verkocht worden, of verpakte
grondstoffen invoert uit het buitenland voor uw eigen
productie.
EEN WOORDJE OVER
DE WETGEVING
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook