Premies voor uw verpakkingsafval, interesse? - page 3

3
“Hoe beter het bij de bron is
gesorteerd, hoe efficiënter het
kan worden gerecycleerd.”
WAAROM BETAALT VAL-I-PAC
PREMIES?
Onze opdracht bestaat erin om de recyclage te
stimuleren. En aan de overheid het bewijs te leveren
dat de bedrijfsmatige verpakkingen die door onze
klanten (de verpakkingsverantwoordelijken) op de
Belgische markt zijn gebracht, gerecycleerd worden
eens ze afval geworden zijn.
De vuistregel voor het beheer van afval is:
hoe beter
het bij de bron is gesorteerd, hoe efficiënter het
kan worden gerecycleerd.
Daarom biedt VAL-I-PAC
financiële steun aan bedrijven die inspanningen
leveren om hun verpakkingsafval te sorteren.
Door uw afval te sorteren, beperkt u aanzienlijk uw
hoeveelheid gemengd afval. Interessant voor iedereen:
voor het milieu want het afval wordt vlotter
gerecycleerd,
voor VAL-I-PAC die zo makkelijker haar
recyclagedoelstellingen behaalt,
maar vooral voor uw bedrijf, want u ontvangt
premies voor het efficiënt beheren van uw afval!
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook