Premies voor uw verpakkingsafval, interesse? - page 5

5
WELKE PREMIES?
We onderscheiden twee soorten premies:
het recyclageforfait en het containerforfait.
Het
“recyclageforfait”
stimuleert de recyclage van
2 materialen in het bijzonder:
> kunststof
> verpakkingshout
Per ton van dit ingezameld en gerecycleerd materiaal
ontvangt u een vast bedrag van VAL-I-PAC.
Het
“containerforfait”
stimuleert het sorteren van
afval. Het is een vast bedrag als tussenkomst in de
huurkost van containers die u laat plaatsen om uw
afval te kunnen sorteren. Het bedrag van de premie
varieert naargelang het type container.
Sorteren en recycleren is dus niet alleen essentieel
voor het milieu, maar ook interessant voor uw
bankrekening!
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook