Premies voor uw verpakkingsafval, interesse? - page 6

6
HET BEDRAG VAN DE PREMIES
IN DETAIL
1. HET “RECYCLAGEFORFAIT”
Deze premie wordt berekend per ton en is
cumuleerbaar met het “containerforfait”.
Plastic verpakkingsafval (bv. rekfolie)
.....................................................................
€ 35/ton
Houten verpakkingsafval (bv. recycleerbare
paletten) ......................................................
€ 10/ton
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook