Premies voor uw verpakkingsafval, interesse? - page 7

7
Heeft u houten verpakkingsafval?
Dit is goed om te weten:
Het recyclageforfait voor hout wordt uitsluitend
toegekend voor houten verpakkingen die effectief
ingezet worden voor
“materiaalrecyclage”
(spaanplaten, compostering, bodembedekking).
Bepaalde afvalbeheerders kiezen ervoor om hun
houten verpakkingsafval in te zetten als biomassa
in installaties voor energetische valorisatie
eerder dan voor recyclage. Een beslissing die
gestimuleerd wordt door de financiële steun voor
de productie van groene energie (via de gekende
“groenestroomcertificaten”). Weet dat dit een impact
kan hebben op het bedrag van de premie die u zal
ontvangen.
Concreet: voor elke afvalbeheerder wordt een
“recyclagegraad”
(%) vastgelegd afhankelijk van
de bestemming die hij geeft aan het ingezamelde
houtafval. Aarzel niet om contact op te nemen met
uw ophaler indien u hierover verdere informatie
wenst.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook