Premies voor uw verpakkingsafval, interesse? - page 8

8
2. HET “CONTAINERFORFAIT”
Deze premie wordt berekend naargelang het type
container en de gebruiksduur in uw bedrijf.
Rolcontainers
Grote rolcontainer, 1000 liter tot 8 m³............
€ 80/jaar
Kleine rolcontainer, 660 tot 999 liter. .............
€ 60/jaar
De rolcontainers moeten minstens 70 % bedrijfsmatig
verpakkingsafval bevatten.
Afzetcontainer
> 8 m³.............................
€ 100/jaar
Zakken
Voor plastic folie ≥ 200 liter........
€ 0,50/gekochte zak
(begrensd tot 500 zakken per site/jaar)
Voor piepschuim (EPS) ≥ 500 liter
..................................................
€ 0,50/gekochte zak
Andere types selectieve containers
Plastic bak, 500 tot 680 liter..........................
€ 20/jaar
Inzamelsysteem gevaarlijk afval, 680 tot 800 liter
.....................................................................
€ 60/jaar
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook