Premies voor uw verpakkingsafval, interesse? - page 9

9
Goed om te weten:
Het zakforfait (of het containerforfait) is cumuleerbaar
met het recyclageforfait (recipiënt + inhoud).
Een voorbeeld:
u koopt 1.000 zakken van 400 L en u vult ze met
plastic verpakkingen.
het zakforfait:
500 zakken (begrensd) x 0,50 € = 250 €
het recyclageforfait voor kunststof:
gemiddelde inhoud 10 kg kunststof per zak.
=> 1.000 zakken x 10 kg =
10.000 kg x 35 €/ton = 350 €.
Bedrag van uw premie: 250 € + 350 € = 600 €
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook