Previous Page  3 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 10 Next Page
Page Background

WAAROM BETAALT VAL-I-PAC PREMIES?

Onze opdracht bestaat erin aan de overheid

de bewijzen te leveren dat de bedrijfsmatige

verpakkingen die door onze klanten (de

verpakkingsverantwoordelijken) op de Belgische

markt zijn gebracht, gerecycleerd of gevaloriseerd

worden eens ze afval geworden zijn.

Verpakkingsafval zal efficiënter worden gerecycleerd

indien het al bij de bron gesorteerd is. Daarom biedt

VAL-I-PAC financiële steun aan bedrijven die

inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te

sorteren.

Door uw verpakkingsafval te sorteren, zorgt u

ervoor dat waardevolle materialen gerecycleerd

kunnen worden. Sorteren en recycleren is niet

alleen beter voor het milieu, het is ook financieel

interessant voor uw bedrijf!

WAAR KOMT DIT GELD VANDAAN?

De premies van VAL-I-PAC zijn geen subsidies

van de overheid. De bedragen zijn afkomstig van

de bijdragen die onze klanten (de verpakkings-

verantwoordelijken) aan VAL-I-PAC betalen in

functie van de hoeveelheid en het type verpakking

waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Hierover

rapporteren ze jaarlijks aan VAL-I-PAC.