Previous Page  5 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 10 Next Page
Page Background

(*) min. 70% voor rolcontainers en

min. 90 % voor afzetcontainers

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

VAL-I-PAC biedt een premie aan voor afval van

bedrijfsmatige verpakkingen

:

• die selectief ingezameld zijn: uw afvalbeheerder

kan u helpen met een paar eenvoudige

sorteerregels en -tips,

• die ingezameld en gerecycleerd worden door een

aangesloten operator van VAL-I-PAC (de volledige

lijst vindt u op

www.valipac.be )

,

• die afval geworden zijn op Belgisch grondgebied.

Bovendien, heeft u recht op de “startpremie”:

• indien uw bedrijf

voor de eerste keer

een

container heeft laten plaatsen voor selectieve

ophaling (m.a.w. u heeft nooit eerder een premie

van VAL-I-PAC ontvangen voor de inzameling van

verpakkingsafval),

• indien die container hoofdzakelijk (*) bedrijfsmatig

verpakkingsafval bevat.

Per ondernemingsnummer kan er slechts één

startpremie uitbetaald worden.

Meer info over andere financiële incentives, vindt u op

www.valipac.be ,

rubriek “Premies”.