4. Uitdagingen voor de toekomst
Verder blijven groeien
We menen dat dankzij de VAL-I-PAC oplossing vandaag
84 % van de markt (in termen van volume/tonnage) in orde is
met de Belgische wet.
VAL-I-PAC blijft inspanningen leveren om zo veel mogelijk
producenten en importeurs in het systeem te betrekken.
Onlangs bevestigde de Raad van Bestuur volgend
standpunt: het is veel rechtvaardiger meer ondernemingen in
het systeem te betrekken, dan zwaardere verplichtingen op
te leggen aan een beperkt aantal ondernemingen die reeds
hun verantwoordelijkheid nemen.
Wij pleiten er bij de overheid dus onophoudelijk voor om
de opgelegde
doelstellingen stabiel en realistisch
te houden
in verhouding tot de economische realiteit. We
pleiten ook voor verplichte controles door bevoegde diensten
in ondernemingen die hun verantwoordelijkheden op het vlak
van de bescherming van het leefmilieu niet opnemen.
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12