Conflicterende wetgevingen en
steeds hogere doelstellingen
Over de nood aan hernieuwbare energiebronnen is men
het wereldwijd eens. Ook de Belgische overheid legt op dit
gebied de lat heel hoog. Gezien in ons land de mogelijkheden
op het gebied van wind- en zonne-energie beperkt zijn, kent
hier vooral de energetische valorisatie van biomassa als
alternatieve energiebron een sterke ontwikkeling.
De laatste jaren werd het selectief ingezameld houten
verpakkingsafval grotendeels ingezet voor de vervaardiging
van spaanplaten en werd het slechts in beperkte mate
energetisch gevaloriseerd.
Vandaag stellen we echter vast dat steeds meer selectief
ingezameld houten verpakkingsafval als biomassa wordt
verbrand i.p.v. gerecycleerd.
Het verbranden van houtafval (met daarin ook houten
verpakkingsafval) als biomassa wordt immers gesubsidieerd
via de groene stroom certificaten.
Tegelijkertijd werden echter in het Samenwerkingsakkoord
hogere recyclagedoelstellingen bepaald (van 50 % in 2008,
naar 75 % in 2009, tot 80 % in 2010).
Deze situatie creëert een probleem voor het
bereiken van de nieuwe recyclagedoelstellingen
voor industrieel verpakkingsafval.
De
conflicterende
wetgevingen
op
het
vlak van energie en de steeds hogere
recyclagedoelstellingen
baren
VAL-I-PAC
uiteraard zorgen. Wij rekenen erop dat
constructief overleg met de overheid en de
politieke wereld tot een structurele oplossing zal
leiden voor deze ongewenste situatie.
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12