1. Onze missie
De wettelijke context
Sinds ’97 hebben ondernemingen wettelijke verplichtingen
voor bedrijfsmatige verpakkingen. Dit zowel op het vlak van
preventie als van beheer (o.a. recyclage). Deze verplichtingen
zijn vastgelegd in een akkoord dat kracht van wet heeft in de
drie gewesten: het Samenwerkingsakkoord.
De Belgische wetgeving is gebaseerd op de
Europese
verpakkingsrichtlijn
(1994 en 2004). Het doel was
de nationale wetten voor preventie en beheer van zowel
huishoudelijk als bedrijfsmatig verpakkingsafval te
harmoniseren, door een aantal concepten te definiëren en
door minimumquota voor recyclage en valorisatie vast te
leggen.
De gewesten hebben van bij het begin
de lat heel hoog
gelegd voor de Belgische ondernemingen, hoger dan
de Europese normen. Voor veel ondernemingen bleek
het moeilijk tot zelfs onmogelijk om daaraan individueel te
voldoen.
Een initiatief van de privésector
De 49 stichters (nl. de ondernemingen uit de belangrijkste
industriële sectoren en hun patronale en sectorale federaties)
die aan de wieg stonden van VAL-I-PAC hebben in ‘98
hun competenties verenigd om een gemeenschappelijke
visie en aanpak te ontwikkelen. Op deze basis slaagde
de Belgische industrie erin records te breken op het vlak
van recyclage en dat voor heel beperkte meerkosten.
“Pragmatisch, doelgericht en eenvoudig” waren enkele van
de kernwoorden in de opdracht bij de oprichting.
VAL-I-PAC neemt sinds meer dan 10 jaar de recy-
clageverplichting voor bedrijfsmatige verpakkingen
met succes op zich voor de Belgische markt.
Fost Plus neemt de recyclage van de huishoudelijke
verpakkingen voor haar rekening via het groene puntsysteem.
Sinds de oprichting van VAL-I-PAC steeg het recyclage-
percentage van verpakkingen van ongeveer 60 % in 1997 tot
83 % in 2007.
Met dit resultaat is ons land Europees
recyclagekampioen van verpakkingsafval.
« Een uniek succesverhaal in Europa »
3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12