2. Onze werkwijze
De verschillende partijen
Het systeem steunt op een collectief en macro-economisch
gegevensbeheer. Concreet bewijzen we de recyclage- en
valorisatieresultaten:
• Enerzijds via onze deelnemers, de
verpakkings-
verantwoordelijken
, die een aangifte doen over
het gewicht aan bedrijfsmatige verpakkingen die ze
gebruikt hebben om hun producten aan hun klanten,
de ontpakkers
, te leveren.
• Anderzijds via gegevens die de
operatoren
(ophalers) ons bezorgen over het bedrijfsmatig
verpakkingsafval ingezameld bij hun klanten, dat
vervolgens in recyclage werd gebracht of energetisch
werd gevaloriseerd.
• Wij rapporteren over deze gegevens aan
de bevoegde overheid:
de Interregionale
Verpakkingscommissie (IVC)
.
Op die manier maakt VAL-I-PAC de taak van de
ondernemingen aanzienlijk gemakkelijker en zorgt ze ervoor
dat elke deelnemer voldoet aan de voorschriften van de wet.
VAL-I-PAC stimuleert ook de recyclage door financiële
incentives (forfaits) te betalen aan ontpakkers die hun
bedrijfsverpakkingsafval selectief laten ophalen om
gerecycleerd te worden.
Info B
InfoA
Forfaits
Jaarlijks Rapport
Ontpakkers
Verpakte producten
Verpakkingsafval
Operatoren
Verpakkings-
verantwoordelijken
Hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen
Hoeveelheid nuttig verwerkt verpakkingsafval
Info B
InfoA
=80%
4
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12