Waarden en principes
1. Vrijmarktoriëntatie
Van bij het begin steunt VAL-I-PAC op de bestaande
relaties
van de ophalers, sorteercentra en recuperanten
met hun klanten: elke onderneming die haar afval correct
wil laten beheren, neemt eenvoudigweg contact op met een
operator naar keuze.
De operatoren bezorgen VAL-I-PAC informatie over
de recyclage en de verbranding van het bedrijfsmatig
verpakkingsafval dat ze inzamelen. Zo krijgt VAL-I-PAC, in
naam van haar klanten, globaal de nodige bewijzen van
nuttige toepassing.
Deze samenwerking met het netwerk van operatoren garandeert
de vrije concurrentie tussen alle operatoren.
2. Solidariteit onder deelnemers
De bijdrage van de klanten tot het systeem wordt berekend
op basis van het totale gewicht van hun verpakkingen, het
materiaal waarvan die verpakkingen gemaakt zijn en de
recycleerbaarheid van het gebruikte verpakkingsmateriaal.
De kosten of opbrengsten van de recyclage van
verpakkingsafval kunnen zeer verschillend zijn naargelang:
de plaats waar het ingezameld wordt
de vervuilingsgraad van het afval
het product dat de verpakking bevat heeft
de hoeveelheid waarin het afval ingezameld wordt
Toch maakt VAL-I-PAC hiervoor geen onderscheid in de
bijdrage die verpakkingsverantwoordelijken betalen.
3. Vermijden van bijkomende kosten
• Administratieve vereenvoudiging
Omdat we ons ook bewust zijn van de complexiteit en de
diversiteit van de types verpakkingen in een b2b-context,
zet VAL-I-PAC zich in om haar leden te begeleiden in de
voorbereiding van hun jaarlijkse aangifte. We stellen namelijk
eenvoudige berekeningsprogramma’s ter beschikking om de
hoeveelheden en het gewicht aan verpakkingen waarvoor
onze leden verantwoordelijk zijn, te evalueren, zeker als
het over verpakkingen van ingevoerde producten gaat.
VAL-I-PAC voorziet ook een online aangiftesysteem voor de
jaarlijkse aangiftes van de leden.
• Prijsstabiliteit
Een efficiënte organisatie beperkt onnodige kosten. Ook een
goed beheer van de vaste kosten maakt het mogelijk om een
bepaalde stabiliteit in onze ledentarieven te garanderen. In
de Raad van Bestuur zien vertegenwoordigers van bedrijven
en sectoren erop toe dat we een pragmatische aanpak
behouden voor de ondernemingen. Het tarief van 2010 voor
de recycleerbare materialen (
13,75/ton) is zo goed als gelijk
aan dat van 5 jaar geleden (
13,50/ton). En voor bijna 60 %
van onze leden is de jaarlijkse bijdrage minder dan
250.
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12