3. Balans na 10 jaar activiteit
Duurzaamheid van het systeem
Om de 5 jaar evalueert de Interregionale Verpakkings-
commissie de erkenningsvoorwaarden van de erkende
organismes. Eind 2006 heeft de IVC een nieuwe erkenning
verleend aan VAL-I-PAC. Deze wettelijke regeling bevestigt
het goed functioneren van onze onderneming.
In 2008 hebben we voor de elfde keer op rij de vastgelegde
doelstellingen voor recyclage en energetische valorisatie
bereikt.
VAL-I-PAC behaalde in 2008 een recyclagepercentage
van 79,5 %, de energetische valorisatie is op haar beurt
toegenomen en brengt het totale valorisatiepercentage op
86,5 %. Ondanks de daling van de recyclage van hout,
bereikte VAL-I-PAC in 2008 haar derde beste resultaat sinds
haar oprichting. (*)
VAL-I-PAC heeft de missie, die haar 8.250 deelnemers
haar hadden toevertrouwd, duidelijk vervuld. Eind 2008
vertegenwoordigden die ondernemingen 670.000 ton
eenmalig gebruikte verpakkingen.
«
Dankzij de VAL-I-PAC oplossing is
84 % van de markt (in termen van
volume/tonnage) vandaag in orde
met de wet.
»
(*) cijfermateriaal uit het rapport van september 2009
Nuttige toepassing
Recyclage
2008
2003
2007
2006
2005
2004
95%
55%
45%
65%
75%
85%
Doelstelling nuttige toepassing
= 80 %
Recyclagedoelstelling
= 50 %
35%
86,5
79,5
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12