Bijzondere aandacht voor kmo’s
Met meer dan 500.000 ondernemingen van minder dan 10
werknemers, vormen de kleine ondernemingen het grootste
deel van de Belgische economische structuur.
Momenteel biedt VAL-I-PAC financiële steun aan meer
dan 18.700 bedrijven via 22.500 certificaten met forfaits.
Drie op de vier certificaten worden toegekend aan kleine
(<50 werknemers) en heel kleine ondernemingen (<10
werknemers).
Analyse van de uitbetaalde premies aan kmo’s leidt tot een
tweede positieve vaststelling: 42 % van het totaalbedrag aan
premies wordt aan kleine ondernemingen uitbetaald.
• Meer dan 3.000 nieuwe premiejagers!
Van het totaal aantal certificaten dat vorig jaar werd
toegekend, ging 17% naar “nieuwkomers”. Van deze
ondernemingen die voor het eerst een premie genoten,
bracht 87 % al minstens 2 jaar producten op de markt.
Op aanraden van hun afvalophaler en dankzij de
communicatiecampagnes van VAL-I-PAC dragen deze
ondernemingen voortaan ook hun steentje bij tot de
selectieve inzameling.
De overgrote meerderheid van deze nieuwe ontpakkers
neemt hoofdzakelijk deel via de inzameling van papier en
karton. De andere 13 % zijn bedrijven die in de voorbije 2 jaar
opgericht werden.
• Succesvol voorbeeld in de bouwsector
VAL-I-PAC wil zo veel mogelijk kleinere bedrijven informeren
over het systeem zodat zij ook kunnen deelnemen aan de
selectieve inzameling en dus mee kunnen profiteren van de
financiële aanmoedigingen.
Verscheidene initiatieven werden voor hen uitgewerkt,
waaronder een project dat de naam
Clean Site System
kreeg. Dat werd eind 2005 ontwikkeld voor de bouwsector,
met de bedoeling de plastic verpakkingen van bouwwerven
in te zamelen en te laten recycleren.
Vandaag bieden meer dan 200 verkooppunten (bouw-
materialenhandelaars) de inzamelzakken aan. Meer dan
8.000 aannemers hebben al actief meegewerkt aan deze
selectieve inzameling. We moeten hierbij opmerken dat de
meerderheid van deze aannemers (87 %) kleine structuren
zijn, met minder dan 10 medewerkers.
82,4%
17,6%
87%
13%
Nieuwe ontpakkers
Bestaande ontpakkers
Nieuwe ontpakkers gestart met selectieve inzameling
Bestaande bedrijven
Recent opgerichte bedrijven
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12