Waarom doet uw bedrijf
een beroep op de diensten
van VAL-I-PAC?
Uw bedrijf is aangesloten bij VAL-I-PAC omdat u
“verpakkingsverantwoordelijke” bent. Kortweg betekent
dit dat u verantwoordelijk bent voor het verpakkingsafval
dat uw bedrijf genereert:
• doordat u goederen produceert en verpakt die op de
Belgische markt worden verkocht,
• doordat u producten importeert om ze op de Belgische
markt te brengen,
• of doordat u goederen importeert die in uw bedrijf als
grondstof worden gebruikt.
Sinds ‘97 hebben bedrijven in België wettelijke
verplichtingen voor het beheer van zowel hun bedrijfsmatig
als huishoudelijk verpakkingsafval.
Wat betekent deze wet voor u?
U moet kunnen aantonen dat een erg hoog percentage (*)
van de bedrijfsmatige verpakkingen waarvoor u verant-
woordelijk bent, daadwerkelijk werd gerecycleerd of
verbrand met energie recuperatie.
(*) sinds januari 2010 is dat 80 % recyclage en 85 % nuttige toepassing.
1,2 4,5,6