Waarom is het naleven
van die wet zo
complex?
Kan ik het niet evengoed allemaal zelf doen?
Na verkoop van uw producten komt het verpakkingsafval
waarvoor u verantwoordelijk bent in de meeste gevallen in de
containers van uw klanten terecht en slechts voor een beperkt
deel in uw eigen afvalstroom.
In theorie zou u dus aan uw klanten het bewijs moeten vragen
dat “uw” verpakkingen gerecycleerd werden of zou u zelf deze
verpakkingen bij een volgend bezoek moeten terugnemen en
laten recycleren.
Dit is praktisch onhaalbaar!
Wat doet VAL-I-PAC
voor u?
Wij verzamelen de gegevens, brengen ze samen en rapporte-
ren op een collectieve manier aan de overheid:
• u als klant (samen met onze 8.000 andere deelnemers)
deelt ons de hoeveelheid verpakkingen mee die u op de
Belgische markt heeft gebracht.
• de afvalophalers leveren ons gegevens over de hoeveel-
heid bedrijfsmatige verpakkingen die ze bij hun klanten
hebben opgehaald en gerecycleerd of gevaloriseerd.
De totaal op de markt gebrachte hoeveelheid wordt vervolgens
vergeleken met de gerecycleerde hoeveelheid en dit geeft een
globaal recyclagecijfer voor al onze klanten.
Hoeveelheid gerecycleerd verpakkingsafval
≥ 80 %
Hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen
• vervolgens rapporteren we deze gegevens aan de
overheid.
Uw voordeel?
Door de recyclage te stimuleren, deze gegevens vervolgens
samen te brengen en te rapporten, behaalt VAL-I-PAC globaal
het opgelegde doel.
Uw onderneming is perfect in orde met de wetgeving want wij
engageren ons om de wettelijke percentages te behalen en de
nodige bewijzen te leveren aan de overheid.
U moet natuurlijk nog wel uw jaarlijkse aangifte invullen, wat
soms enig opzoekwerk vereist.
« Maar kan u zich de kopzorgen inbeelden indien
VAL-I-PAC er niet zou zijn en u bij elk van uw
klanten deze recyclagebewijzen zou moeten
opvragen? »
Om in deze missie te slagen, stimuleert VAL-I-PAC de
selectieve inzameling via financiële incentives: zo hebben
wij sinds onze oprichting steeds de opgelegde recyclage-
doelstellingen behaald.
Meer dan 8.000 bedrijven
doen vandaag een beroep
op VAL-I-PAC.
Dat is geen toeval.
Het doel van de wetgever was duidelijk: de hoeveelheid verpakkingsafval verminderen, het
gebruik van milieuvriendelijke en/of herbruikbare verpakkingen aanmoedigen, en recyclage van
de resterende verpakkingen stimuleren.
Allemaal zeer zinvol en verantwoord. Maar in de praktijk, helaas, een stuk complexer.
1,2,3 5,6