VAL-I-PAC is opgericht door de
bedrijven voor de bedrijven.
1. VAL-I-PAC is een initiatief van de privé-sector.
Toen de wet van kracht ging, zagen de ondernemingen al
snel in dat het praktisch erg moeilijk zou zijn om individueel
de doelstellingen te bereiken. Op initiatief van een 50-tal
bedrijven en beroepsfederaties werd VAL-I-PAC in ‘97
opgericht met als opdracht de opgelegde doelstellingen
collectief te behalen.
We staan dus volledig aan de zijde van de bedrijven en
werden door en voor de bedrijven opgericht.
VAL-I-PAC is dus geen overheidsinstelling, maar is wel
officieel erkend door de overheid, meerbepaald door de
Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). We rapporteren
aan de IVC de resultaten (recyclage- en valorisatiecijfers)
die we behaald hebben voor het geheel van onze klanten.
2. Waarom betaalt VAL-I-PAC premies?
En waar komt dat geld vandaan?
Verpakkingsafval wordt efficiënter gerecycleerd als het
al bij de bron gesorteerd werd. Daarom biedt VAL-I-PAC
financiële steun aan bedrijven die inspanningen leveren
om hun verpakkingsafval te sorteren.
De premies die VAL-I-PAC uitbetaalt, zijn geen subsidies:
deze bedragen worden gefinancierd door de bijdragen die
alle deelnemers aan VAL-I-PAC betalen. Een deel van deze
bijdragen dekt de werkingskosten, maar het grootste deel
keert terug naar de bedrijven (ontpakkers) in de vorm van
premies als beloning voor de inspanningen die ze leveren
om hun afval te sorteren.
3. Mijn bedrijf laat zijn bedrijfsmatig
verpakkingsafval al ophalen door een
containerdienst.
We betalen ook een bijdrage aan VAL-I-PAC.
Is dit dan geen dubbele betaling?
De factuur die u aan uw operator (ophaler, recuperant, ...)
betaalt, dekt de huur van de containers, het ophalen en het
verwerken van het afval dat in uw bedrijf vrijkomt.
VAL-I-PAC levert u een totaal andere dienst: wij verzamelen
de gegevens en leveren het bewijs aan de overheid dat de
verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent uiteindelijk
gerecycleerd werden en dat u in orde bent met de wetge-
ving. Dat zijn twee volkomen verschillende diensten.
1,2,3,4 6