Types verpakkingsverantwoordelijken

  • Enkel de verpakkingen van producten die op de Belgische markt gebracht worden of die ontpakt worden in België vallen onder deze regeling.
  • Per verpakking bestaat er altijd slechts één enkele verantwoordelijke.
  • Een onderneming zal vaak tegelijkertijd aan een of meerdere definities van verpakkingsverantwoordelijke beantwoorden.

Er zijn drie types verpakkingsverantwoordelijken:

Type A
Elk bedrijf dat producten heeft doen verpakken in België of ze zelf heeft verpakt met het oog op of naar aanleiding van het op de Belgische markt brengen ervan, is verpakkingsverantwoordelijke
type A.
Dit type bedrijf heeft meestal aankoopfacturen van verpakkingsmateriaal in de boekhouding.

Type B
In het geval dat de producten die in België op de markt zijn gebracht, niet in België werden verpakt, is elk bedrijf dat de verpakte producten heeft laten invoeren of die ze zelf heeft ingevoerd en die deze goederen niet zelf ontpakt of verbruikt, verpakkingsverantwoordelijke type B.
Dit type bedrijf heeft meestal aankoopfacturen van buitenlandse goederen (met niet-Belgisch BTW-nummer) in de boekhouding.

Type C
Voor wat betreft verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong van producten die niet vallen onder A of B, is elk bedrijf dat de verpakte producten op het Belgisch grondgebied ontpakt of verbruikt en die daardoor verantwoordelijk wordt geacht voor het verpakkingsafval dat ontstaat,
verpakkingsverantwoordelijke type C.

Dit is bijvoorbeeld een bedrijf dat verpakte grondstoffen invoert om zelf te verbruiken of een bedrijf dat in loonarbeid producten uitpakt wanneer deze goederen rechtstreeks afkomstig zijn uit het buitenland of wanneer de opdrachtgever voor het ontpakken een buitenlands bedrijf is.