Verplichtingen van ondernemingen

Het Samenwerkingsakkoord legt bedrijven verplichtingen op.

Wat houden deze verplichtingen in?

 1. Een preventieplicht
  Meer info - Sluiten
 2. Terugnameplicht
  Meer info - Sluiten

  - is NIET de plicht om de verpakkingen die u op de markt hebt gebracht systematisch terug te nemen (op te halen) bij uw klanten.

  - is WEL de plicht van elke verpakkingsverantwoordelijke om voor de verpakkingen waarvoor hij verantwoordelijk is, d.w.z. die hij op de Belgische markt heeft gebracht, de
  percentages van recyclage en nuttige toepassing te behalen
  die zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord.

  - Wat zijn deze percentages? Meer info - Sluiten

  - Wat betekent recyclage en nuttige toepassing? Meer info - Sluiten

 3. Informatieplicht
  Meer info - Sluiten