Beslissingsboom

Vraag 1
Heeft de verpakkingsverantwoordelijke de vaste wil om de verpakking in kwestie opnieuw te gebruiken en voor hetzelfde doel?
JA
NEE
Blijft de verpakking eigendom van een georganiseerde externe pool of heeft de pool een systeem van registratie van herstellingen en aantal keer hergebruik?
JA
 
NEE
Eenmalige verpakking
       
Vraag 2
Voldoet de verpakking aan alle technische vereisten om een minimum aantal keer opnieuw voor hetzelfde doel gebruikt te kunnen worden?
JA
 
NEE
Eenmalige verpakking
       
Vraag 3
Bestaat er een systeem om de gebruikte verpakkingen een minimum aantal keer opnieuw te gebruiken voor hetzelfde doel?
JA
 
 
NEE
Eenmalige verpakking
       
Herbruikbare verpakking

 

Terug naar de hoofddefinities