Huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen

  • Tertiaire verpakkingen
    Bedrijfsmatig
  • Secundaire verpakkingen
    Bedrijfsmatig behalve de multipacks ( PDF 20 Kb).
  • Primaire verpakkingen
    → kunnen huishoudelijk of bedrijfsmatig zijn.

 

Gebruik de beslissingsboom om de verschillen te ontdekken.

Terug naar de hoofddefinities