Huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen

  • Tertiaire verpakkingen
    Bedrijfsmatig
  • Secundaire verpakking of verzamelverpakking: is bedrijfsmatig
    Behalve de huishoudelijke multipack. Deze multipackverpakking dient voor producten die deel uitmaken van de normale werking van huishoudens en is zo ontworpen dat ze op het verkooppunt een verkoopseenheid vormt. Voor meer informatie, consulteer de infokaart over huishoudelijke multipacks op https://www.fostplus.be/nl/bedrijven/uw-aangifte/documenten.
  • Primaire verpakkingen
    → kunnen huishoudelijk of bedrijfsmatig zijn.

 

Gebruik de beslissingsboom om de verschillen te ontdekken.

Terug naar de hoofddefinities