Types verpakkingen

Primaire verpakking
  • A. Primaire verpakking = verkoopsverpakking
    Elke verpakking die zo ontworpen is dat zij voor de eindgebruiker of consument op het verkooppunt één verkoopseenheid vormt.
Secundaire verpakking
  • B. Secundaire verpakking of verzamelverpakking: is bedrijfsmatig.
    Behalve de huishoudelijke multipack. Deze multipackverpakking dient voor producten die deel uitmaken van de normale werking van huishoudens en is zo ontworpen dat ze op het verkooppunt een verkoopseenheid vormt. Voor meer informatie, consulteer de infokaart over huishoudelijke multipacks op https://www.fostplus.be/nl/bedrijven/uw-aangifte/documenten

Tertiaire verpakking
  • C. Tertiaire verpakking = vervoersverpakking
    Dit is de verpakking die het laden of het vervoeren van verpakte producten vergemakkelijkt of beschadiging helpt te voorkomen.

 

Terug naar de hoofddefinities