Types verpakkingen

Primaire verpakking
  • A. Primaire verpakking = verkoopsverpakking
    Elke verpakking die zo ontworpen is dat zij voor de eindgebruiker of consument op het verkooppunt één verkoopseenheid vormt.
Secundaire verpakking
  • B. Secundaire verpakking = verzamelverpakking
    Dit is de verpakking die rond een verzameling verkoopseenheden zit. Deze kan zo aan de eindconsument verkocht worden (multipacks) of dient voor logistieke doeleinden.

Tertiaire verpakking
  • C. Tertiaire verpakking = vervoersverpakking
    Dit is de verpakking die het laden of het vervoeren van verpakte producten vergemakkelijkt of beschadiging helpt te voorkomen.

 

Terug naar de hoofddefinities