Eenmalige en herbruikbare verpakkingen

Het Samenwerkingsakkoord voorziet afzonderlijke verplichtingen voor eenmalige en herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen:

  • Eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen zijn onderworpen aan de terugname- en informatieplicht.
  • Herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen zijn onderworpen aan de informatieplicht.


Wordt door het Samenwerkingsakkoord beschouwd als:

  • Herbruikbare bedrijfsmatige verpakking: elke bedrijfsmatige verpakking die bestemd en ontworpen is om binnen haar levensduur een minimum aantal omlopen te maken en opnieuw te worden gevuld of gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij ontworpen is.
  • Eenmalige bedrijfsmatige verpakking: elke bedrijfsmatige verpakking die geen herbruikbare bedrijfsmatige verpakking is.

De verpakkingsverantwoordelijke moet dus uitmaken op basis van de beslissingsboom of de verpakking al dan niet herbruikbaar is. Zo ja, dan moet hij het bestaan kunnen aantonen van een systeem dat, in de praktijk, het hergebruik mogelijk maakt.

Terug naar de hoofddefinities