LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR.1 - JANUARI 2007
 

Jaardeclaratie 2006
Noteer 28 februari 2007 alvast in uw agenda!

De einddatum voor het versturen van uw jaardeclaratie 2006 is vastgelegd op 28 februari 2007. In overeenstemming met onze nieuwe erkenningsvoorwaarden werd het jaarlijkse declaratieformulier voor 2006 gewijzigd: vanaf nu is het niet langer nodig informatie te vermelden over de afnemers van kunststof.

Tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de nieuwe erkenning, hebben VAL-I-PAC en de verenigingen die de operatoren vertegenwoordigen er altijd voor geijverd om kunststof op gelijke voet te behandelen met andere materialen. De Interregionale Verpakkingscommissie bracht begrip op voor dit argument en eist nu niet langer dat informatie over de verwerking van kunststof apart wordt opgegeven.

Klik hier om het aangifteformulier 2006 te downloaden.

 

   
Inhoud

 

Jaardeclaratie 2006
   
Raadpleeg uw revisor niet!
   
Premies voor uw klanten
   
Een stap dichter naar de elektronische declaraties
     
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy